Diaconieinbeweging'Diaconie in Beweging' verscheen in 2011 bij Uitgeverij Kok. 

Uitgevoerde werkzaamheden:
  • Samenstellen van het totaaldocument op basis van opmaakprofielen (consistente opmaak);
  • Inhoudelijke redactie van de bijdragen en correspondentie hierover met de auteurs;
  • Samenstellen van de inhoudsopgave;
  • Samenstellen van de literatuurlijst;
  • Samenstellen van de registers (Personen, Zaken en Bijbelplaatsen);
  • Verzamelen van gegevens en samenstellen van Lijst van Auteurs;
  • Controle en correcties drukproeven.

ISBN: 978 90 435 0453 9
461 pagina's

Redactie: Hub Crijns, Ellen Hogema, Lútzen Miedema, Herman Noordegraaf, Ploni Robbers-van Berkel, Herman van Well, Jozef Wissink en Hanneke Arts-Honselaar.
Met bijdragen van: Wim Althuis, Hanneke Arts-Honselaar, Joop Brongers, Jan Brouwers, Jorge Catillo Guerra, Hub Crijns, Arno Fafié, Trinus Hoekstra, Ellen Hogema, Bart Koet, Carla Kwakman, Lútzen Miedema, Herman Noordegraaf, Kees Slijkerman, Sake Stoppels, Herman van Well, John (Hans) Wijngaards, Jozef Wissink, Greetje Witte-Rang.