RechtvaardigeVrede480'Rechtvaardige oorlog - rechtvaardige vrede; kerken over vrede' verscheen in 2018 bij Uitgeverij Eburon. 

Uitgevoerde werkzaamheden:
 • Samenstellen van het totaaldocument op basis van opmaakprofielen (consistente opmaak);
 • Inhoudelijke redactie van de bijdragen en correspondentie hierover met de auteurs;
 • Bewerken van artikelen tot hoofdstukken in het boek;
 • Samenstellen van het colofon, titelpagina, en 'Eerder verschenen';
 • Samenstellen van de inhoudsopgave;
 • Het omzetten van de artikelen van APA-norm naar voetnotensysteem;
 • Samenstellen van de literatuurlijst en overzicht Internetverwijzingen;
 • Controle en correcties drukproeven.

ISBN: 978 94 6301 209 6
340 pagina's

Hoofdredactie: Prof. Dr. A.H.M. (Fred) van Iersel
Met bijdragen van: Kardinaal Gianfranco Cardinal Ravasi, Aartsbisschop Silvano Maria Tomasi, Ryan van Eijk, Thomas R. Elssner, Fred van Iersel, Inocent-Mária V. Szanisló, Nicholas Sooy, Maarten den Dulk, Bram Grandia, Jan Martijn Abrahamse, Marjolijne Koomen-du Maine en Dennis Peters.

DDD'Diaconaal doen doordacht' verscheen in 2018 bij Uitgeverij Kok. 

Uitgevoerde werkzaamheden:
 • Samenstellen van het totaaldocument op basis van opmaakprofielen (consistente opmaak);
 • Inhoudelijke redactie van de bijdragen en correspondentie hierover met de auteurs;
 • Samenstellen van de inhoudsopgave;
 • Samenstellen van de literatuurlijst;
 • Samenstellen van de lijst Internetverwijzingen;
 • Samenstellen van de registers (Personen, Zaken en Bijbelplaatsen);
 • Verzamelen van gegevens en samenstellen van Lijst van Auteurs;
 • Controle en correcties drukproeven.

ISBN: 978 90 435 2964 8
288 pagina's

Redactie: Hub Crijns, Ellen Hogema, Trinus Hoekstra, Lútzen Miedema, Herman Noordegraaf, Ploni Robbers-van Berkel, Herman van Well, Jozef Wissink en Hanneke Arts-Honselaar
Met bijdragen van: Hanneke Arts-Honselaar, Hub Crijns, Jan Eerbeek, Trinus Hoekstra, Christiaan Hogenhuis, Ellen Hogema, Annemarieke Hollanders, Jan Maasen, Lútzen Miedema, Herman Noordegraaf, Ploni Robbers-van Berkel, Carla van der Vliest, Herman van Well, Jozef Wissink. 

WegVanGeweld'Weg van geweld' verscheen in 2017 bij Uitgeverij Eburon. 

Uitgevoerde werkzaamheden:
 • Samenstellen van het totaaldocument op basis van opmaakprofielen (consistente opmaak);
 • Inhoudelijke redactie van de bijdragen en correspondentie hierover met de auteurs;
 • Bewerken van artikelen tot hoofdstukken in het boek;
 • Samenstellen van het colofon, titelpagina, personalia en 'Eerder verschenen';
 • Samenstellen van de inhoudsopgave;
 • Schrijven van een deel van het Voorwoord;
 • Het omzetten van de artikelen naar de APA-norm;
 • Samenstellen van de literatuurlijst;
 • Controle en correcties drukproeven.

ISBN: 978 94 6301 150 1
187 pagina's

Hoofdredactie: Prof. Dr. A.H.M. (Fred) van Iersel
Met bijdragen van: Prof. Dr. A.H.M. van Iersel, P. De Pooter, Th. De Wit, P. Lansu.

RedactieRiC'Religie in conflict' verscheen in 2016 bij Uitgeverij Eburon. 

Uitgevoerde werkzaamheden:
 • Samenstellen van het totaaldocument op basis van opmaakprofielen (consistente opmaak);
 • Inhoudelijke redactie van de bijdragen en correspondentie hierover met de auteurs;
 • Bewerken van artikelen tot hoofdstukken in het boek;
 • Samenstellen van het colofon, titelpagina, personalia en 'Eerder verschenen';
 • Samenstellen van de inhoudsopgave;
 • Schrijven van een deel van het Voorwoord;
 • Het omzetten van de artikelen naar de APA-norm;
 • Samenstellen van de literatuurlijst.

ISBN: 978 94 6301 092 4
148 pagina's

Hoofdredactie: Prof. Dr. A.H.M. (Fred) van Iersel
Met bijdragen van: Dr. K. van der Bruggen, Mr. Drs. C. Homan, Prof. Dr. A.H.M. van Iersel, Dr. H. Zondag

Diaconieinbeweging'Diaconie in Beweging' verscheen in 2011 bij Uitgeverij Kok. 

Uitgevoerde werkzaamheden:
 • Samenstellen van het totaaldocument op basis van opmaakprofielen (consistente opmaak);
 • Inhoudelijke redactie van de bijdragen en correspondentie hierover met de auteurs;
 • Samenstellen van de inhoudsopgave;
 • Samenstellen van de literatuurlijst;
 • Samenstellen van de registers (Personen, Zaken en Bijbelplaatsen);
 • Verzamelen van gegevens en samenstellen van Lijst van Auteurs;
 • Controle en correcties drukproeven.

ISBN: 978 90 435 0453 9
461 pagina's

Redactie: Hub Crijns, Ellen Hogema, Lútzen Miedema, Herman Noordegraaf, Ploni Robbers-van Berkel, Herman van Well, Jozef Wissink en Hanneke Arts-Honselaar.
Met bijdragen van: Wim Althuis, Hanneke Arts-Honselaar, Joop Brongers, Jan Brouwers, Jorge Catillo Guerra, Hub Crijns, Arno Fafié, Trinus Hoekstra, Ellen Hogema, Bart Koet, Carla Kwakman, Lútzen Miedema, Herman Noordegraaf, Kees Slijkerman, Sake Stoppels, Herman van Well, John (Hans) Wijngaards, Jozef Wissink, Greetje Witte-Rang.

BeroepenBezieling'Beroep en Bezieling' verscheen in 2010 bij Uitgeverij Kok. 

Uitgevoerde werkzaamheden:
 • Samenstellen van het totaaldocument op basis van opmaakprofielen (consistente opmaak);
 • Inhoudelijke redactie van de bijdragen en correspondentie hierover met de auteurs;
 • Samenstellen van de inhoudsopgave;
 • Samenstellen van de Literatuurlijst;
 • Verzamelen van gegevens en samenstellen van Lijst van Auteurs;
 • Controle en correcties drukproeven. 

ISBN: 978 90 435 1823 9
296 pagina's

Redactie: Hub Crijns, Gerard van Eck, Trinus Hoekstra, Esther van der Panne en Hanneke Arts-Honselaar
Met bijdragen van: Jodien van Ark, Hanneke Arts-Honselaar, Hein Blommestijn, Hub Crijns, Harm Dane, Gerard van Eck, Trinus Hoekstra, Toine van den Hoogen, Frits Mertens, Esther van der Panne, Henk de Roest, Richard Vissinga, Jozef Wissink.